WARUNKI PRZEDŁUŻENIA GWARANCJI

 1. Przedłużenie gwarancji obowiązuje na terenie Polski.
 2. Podstawowa gwarancja na produkty udzielana jest na okres 24 miesięcy, liczony od dnia wydania wyciągarki. Data wydania uwidoczniona jest na Karcie Gwarancyjnej.
 3. DRAGON WINCH oferuje możliwość przedłużenia gwarancji dla wszystkich wyciągarek DRAGON WINCH na okres kolejnych 36 miesięcy.
 4. Przedłużenie okresu gwarancyjnego może zostać zrealizowane wyłącznie w dniu zakupu i jest ważne tylko z oryginalną kartą gwarancyjną oraz dowodem zakupu (paragon, faktura).
 5. Producent przedłuża gwarancję o kolejne 36 miesięcy, w przypadku spełnienia następujących warunków:
  1. dopełnienie warunków uprawniających do dwóch pierwszych lat gwarancji podstawowej.
  2. dokonanie po dwóch latach gwarancji płatnego przeglądu technicznego urządzenia przez autoryzowany serwis. Koszty przeglądu (5% aktualnej ceny detalicznej brutto zakupu danego modelu wyciągarki DRAGON WINCH) oraz koszt transportu urządzania do serwisu pokrywa klient.
  3. dokonanie, co 12 miesięcy w kolejnych latach obowiązywania przedłużenia gwarancji, płatnego przeglądu urządzenia przez autoryzowany serwis. Koszty przeglądu (5% aktualnej ceny detalicznej brutto zakupu danego modelu wyciągarki DRAGON WINCH) oraz koszt transportu urządzenia do serwisu pokrywa klient.
 6. Pozostałe warunki gwarancji podstawowej pozostają bez zmian.

ZAKRES PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI

 1. Przedłużona gwarancja jest stosowana w celu ochrony przed wadami materiałowymi i produkcyjnymi. Przedłużona Gwarancja obejmuje:
  1. Koszty naprawy wadliwego sprzętu, w tym koszty robocizny oraz części.
 2. Przedłużonej gwarancji nie podlegają:
  1. defekty wynikające z działañ opisanych w warunkach gwarancji podstawowej.
  2. wyciągarki użytkowane w celach wyczynowych (np. na rajdach) oraz w celach zawodowych (np. w lawetach, pomocy drogowej, pojazdach specjalistycznych itp.).
  3. elementów podlegających normalnemu zużyciu: hamulec, instalacja elektryczna z przekaźnikami, sterowanie bezprzewodowe, pilot przewodowy, szczotki wirnika.

W przypadku zniszczenia lub zagubienia nie wydaję się duplikatu przedłużenia gwarancji.